Contrapesos

contrapesos, carpas alquiler

La fixació de la carpa es fa mitjançant contrapesos de 14kg o estaques metàl·liques en cada pota, en funció del terreny.

Presa d'electricitat, punt de llum

Presa d'electricitat, punt de llumQuadre elèctric proveït de magneto-tèrmic i diferencial. Cablejat lliure d’halògens i ignífug, amb 2 preses de servei. Focus estanc d’exterior amb potència de 300w., y cablejat lliure de halògens.

Terra de fusta

terra de fusta, carpas alquilerAl terra de la carpa es muntaria una tarima de fusta (9 m2) pintada de color vermell i amb tractament de vernís.

Moqueta

moqueta, carpas alquilerAl terra de la carpa es pot muntar moqueta firal de diversos colors. Els més sol·licitats son: El gris, el vermell i el blau.

Retolació

retolació, carpas alquilerAl frontal de la carpa es pot col·locar un suport de PVC amb el nom de l’expositor amb lletres de vinil adhesiu d’un color a triar. Opcionalment es podria inserir el logotip de l’entitat organitzadora.

Assegurança

assegurança, carpas alquilerTotcarpes disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per donar cobertura al possibles incidents que les carpes poguessin produir.

Transport, muntatge i desmuntatge

transport, muntatge i desmuntatgeTotcarpes disposa d’un equip tècnic especialitzat en el muntatge i desmuntatge d’esdeveniments.